Cílem společného projektu Cyrilometodějského gymnázia a Okresní hospodářské komory „Cílevědomě za budoucím povoláním“ je vytvořit ucelený systém dlouhodobého rozvoje kompetencí žáků ZŠ a SŠ směřující k volbě vhodné profesní kariéry. Schopnost zvolit si správné povolání je rozvíjena systematickou prací se zájmy a schopnostmi žáků a informacemi o možnostech studia a trhu práce. Součástí projektu je týdenní Kariérní praxe na reálném pracovišti. Systém kariérního rozvoje vytváří vizi budoucí profese, dlouhodobě motivuje žáky k učení a zvyšuje zodpovědnost za volbu jejich profesní kariéry.

V rámci projektu bude vytvořena sada pracovních listů, metodika kariérního rozvoje a metodika vzdělávacího semináře pro třídní učitele a ostatní pedagogy. Žáci sekundy až oktávy budou průběžně testováni a budou vedeni k tvorbě vlastního profesního portfolia. Studenti vyšších ročníků absolvují zkušenostní workshopy a týdenní Kariérní praxi na reálném pracovišti. Jako metodická podpora pro další školy Olomouckého kraje poslouží metodický portál, který bude dostupný na těchto stránkách a bude průběžně doplňován.

Realizace projektu Cílevědomě za budoucím povoláním je podporována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Olomouckého kraje.

TOPlist