Cíle projektu

  • Systematicky rozvíjet schopnost žáků volit si další vzdělávací a profesní kariéru
  • Zajistit odborný rozvoj pedagogické veřejnosti v oblasti kariérového poradenství
  • Motivovat pedagogy k dalšímu vzdělávání a osvojení nových metod práce

Cílová skupina

  • žáci 2. stupně ZŠ a žáci SŠ (Olomouckého kraje)
  • pedagogové Olomouckého kraje
TOPlist