Klíčové aktivity

 1. KA 01 – Tvorba metodických a vzdělávacích materiálů

  Aby bylo kariérové poradenství efektivní, musí vycházet z dlouhodobého a systematického sledování a podpory silných stránek žáka, sledování rozvoje zájmů a nadání žáka a ze sledování potřeb trhu práce. Žák musí být v průběhu cílených aktivit doprovázen kvalifikovaným odborníkem, který žáka povede všemi úskalími, poskytne jemu i jeho rodičům potřebné informace i kvalifikovanou radu. Proto je třeba vytvořit pro žáky potřebné výukové materiály a pro učitele metodiku k tomu, jak žáka vést a vytvořené materiály efektivně používat.

  V rámci této klíčové aktivity vznikne:
  1. metodika kariérního rozvoje, která zahrnuje metodiku testování žáků, metodiku práce s pracovními listy a Profesním portfoliem a metodickou příručku pro realizaci Kariérní praxe
  2. metodika vzdělávacího semináře pro třídní učitele a ostatní pedagogy
  3. soubor pracovních listů pro zachycení struktury zájmů a profesních předpokladů
 2. KA 02 – Profesní portfolio žáka
  Druhá klíčová aktivita zahrnuje přímou práci se žáky v procesu systematického karierního rozvoje:
  1. Testování žáků – testy struktury zájmů a schopností, testy profesní orientace a následná konzultace výsledků
  2. Tvorba profesního portfolia – systém motivujících pracovních listů pro pravidelné sebehodnocení a sebeřízení v oblasti kariérního rozvoje
 3. KA 03 – Kariérní praxe
  Třetí klíčová aktivita navazuje na Klíčovou aktivitu 2. Seznamuje žáka s aktuální situací na trhu práce, s vývojovými trendy a požadavky zaměstnavatelů. Žáci absolvují:
  1. Zkušenostní workshop, na kterém studenti získají informace o aktuálním dění na trhu práce a možnostech pomaturitního studia a pomocí zážitkového učení budou rozvíjet potřebné kompetence
  2. Kariérní praxe – žáci absolvují týdenní kariérní praxi na odborných pracovištích pod dohledem kouče kariérní praxe
 4. KA 04 – Kariérové poradenství
  Klíčová aktivita 4 je zaměřena na podpůrnou péči v oblasti kariérního poradenství.
  1. Informační služby v Informačním centru pro mládež (není součástí rozpočtu projektu) – informační služby veřejnosti o možnostech studia i práce v České republice a zahraničí
  2. Metodický portál – shromažďuje vytvořené elektronické metodické materiály a doporučené postupy pro realizaci kariérového poradenství na školách v Olomouckém kraji
  3. Cyklus vzdělávacích seminářů pro třídní učitele, výchovné poradce a ostatní pedagogy – pedagogové budou seznámeni s metodikou kariérního poradenství, testování a vedení Profesního portfolia žáka
TOPlist